سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Batool Akhlaghinia) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه New Subject in Organic Chemistry(3.00),(کلاس ۳),begin from odd Organic Chemistry(2.00),(کلاس 12),begin from odd Advanced Organic Chemistry(3.00),(),begin from odd
یکشنبه Organic Chemistery(3.00),(کلاس ۱),begin from odd
دوشنبه Advanced Organic Chemistry(3.00),(),begin from even New Subject in Organic Chemistry(3.00),(کلاس ۲),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Separation and Identification of Organic Substance(1.00),(کلاس ۵),begin from odd
پنج شنبه