سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Batool Akhlaghinia) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Excite State Chemistry and Active Intermedia(3.00),(کلاس ۵),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه Organic chemistry(3.00),(کلاس ۴),begin from odd Organic Chemistry(2.00),(کلاس 12),begin from odd
سه شنبه Excite State Chemistry and Active Intermedia(3.00),(کلاس ۵),begin from even
چهارشنبه Application of Spectroscopy in Organic Chemistry(2.00),(کلاس ۶),begin from odd
پنج شنبه