سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ahmad Asoodeh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه (2.00),(کلاس ۲),begin from odd
یکشنبه Biotechnology(2.00),(کلاس ۲),begin from odd Biotechnology of Protein(2.00),(),begin from odd
دوشنبه General Biochemistry(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
سه شنبه Biochemistry of Lipid and sugar(2.00),(کلاس ۵),begin from odd
چهارشنبه General Biochemistry(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
پنج شنبه