سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Razieh Jalal) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Expression Rgulation of Genes(2.00),(),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه