سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Razieh Jalal) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Control of metabolism(2.00),(کلاس ۲),begin from odd
دوشنبه Transcriotion and translation(2.00),(),begin from odd
سه شنبه (2.00),(کلاس ۲),begin from odd DNA Recombinant Methods(2.00),(کلاس ۲),begin from odd
چهارشنبه
پنج شنبه