سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Elaheh Kafshdare Goharshadi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Statistical Thermadynamic - II(3.00),(کلاس ۸),begin from odd molecular Dynamics s imulation(3.00),(کلاس ۸),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه molecular Dynamics s imulation(3.00),(کلاس ۸),begin from even Statistical Thermadynamic - II(3.00),(کلاس ۸),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه