سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Elaheh Kafshdare Goharshadi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Physics and chemistry of nanostructures(3.00),(کلاس ۷),begin from odd Statistical Thermodynamics(3.00),(کلاس ۷),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Statistical Thermodynamics(3.00),(کلاس ۷),begin from even Physics and chemistry of nanostructures(3.00),(کلاس ۷),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه