سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Gholamhossein Zohuri) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Chemistry and kinetics of polymerization(3.00),(کلاس ۷),begin from even Elements of Polymers Chemistry(3.00),(کلاس ۵),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Chemistry and kinetics of polymerization(3.00),(کلاس ۷),begin from odd Elements of Polymers Chemistry(3.00),(کلاس ۵),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه