سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Ali Sarafraz Yazdi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Physical , Chemical Separation Methods(3.00),(کلاس ۵),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Physical , Chemical Separation Methods(3.00),(کلاس ۵),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه