سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Reza Housaindokht) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Physical Biochemistry(3.00),(),begin from even Biophysics(2.00),(کلاس ۲۵),begin from odd
یکشنبه Physical Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۶),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Biophysics of the cell(2.00),(),begin from odd Protein engineering(2.00),(),begin from odd Physical Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۵),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه