سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Reza Housaindokht) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Physical Biochemistry(3.00),(کلاس ۲۵),begin from odd
یکشنبه Physical Chemistry - II(3.00),(کلاس ۵),begin from odd
دوشنبه Metheods of structure and function Biologyical(3.00),(کلاس ۳),begin from odd
سه شنبه Biophysics(2.00),(),begin from odd Physical Biochemistry(3.00),(),begin from even
چهارشنبه Metheods of structure and function Biologyical(3.00),(کلاس ۲),begin from even
پنج شنبه