سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mahmod CHamsaz) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Analytical Spectroscopy - I(3.00),(),begin from even Kinetic and Thermal Analysis Methods(3.00),(کلاس ۸),begin from odd
یکشنبه Analytical Spectroscopy - I(3.00),(کلاس ۵),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Analytical Spectroscopy - I(3.00),(کلاس ۳),begin from even
چهارشنبه Kinetic and Thermal Analysis Methods(3.00),(کلاس ۳),begin from even
پنج شنبه