سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Ahmadzadeh) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه New Subjects in Analytical Chemistry(3.00),(کلاس ۸),begin from odd
یکشنبه Analytical Chemistry - II(2.00),(کلاس ۸),begin from odd
دوشنبه New Subjects in Analytical Chemistry(3.00),(کلاس ۵),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه