سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hossein Ahmadzadeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Advanced Analytical Chemistry(3.00),(کلاس ۸),begin from odd
یکشنبه New Instrumental Analysis Methods(3.00),(کلاس ۴),begin from odd Analytical Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۵),begin from odd
دوشنبه Advanced Analytical Chemistry(3.00),(کلاس ۸),begin from even
سه شنبه New Instrumental Analysis Methods(3.00),(کلاس ۳),begin from even Analytical Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۵),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه