سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Abbas Ali Esmaeili) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Advanced NMR Spectroscopy(3.00),(کلاس ۶),begin from odd
دوشنبه Organic Chemistry II(2.00),(),begin from odd
سه شنبه Advanced NMR Spectroscopy(3.00),(کلاس ۶),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه