سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Amir SHokooh Saljooghi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه General Chemistry(3.00),(کلاس ۲۲),begin from odd
یکشنبه Inorganic Chemical Industry(3.00),(کلاس ۴),begin from even General Chemistry(3.00),(کلاس ۲۲),begin from odd
دوشنبه General Chemistry(3.00),(کلاس C-32),begin from odd
سه شنبه Inorganic Chemical Industry(3.00),(کلاس ۴),begin from odd
چهارشنبه General Chemistry(3.00),(کلاس D-25),begin from odd
پنج شنبه