سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Amir SHokooh Saljooghi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Physical Inorganic Chemistry(3.00),(کلاس ۷),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Physical Inorganic Chemistry(3.00),(کلاس ۴),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه