سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Takjoo) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه
دوشنبه General Chemistery(2.00),(کلاس ۳),begin from odd
سه شنبه Spectroscopy in Inorganic Chemistry(3.00),(),begin from odd
چهارشنبه Spectroscopy in Inorganic Chemistry(3.00),(کلاس ۸),begin from even
پنج شنبه