سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Reza Takjoo) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه General Chemistry(3.00),(کلاس 32),begin from even General Chemistry(3.00),(),begin from even
یکشنبه General Chemistry(3.00),(کلاس 16),begin from odd General Chemistry(3.00),(کلاس 42),begin from odd General Chemistery(3.00),(کلاس ۸),begin from odd
دوشنبه General Chemistry(3.00),(),begin from odd General Chemistry(3.00),(کلاس 42),begin from even
سه شنبه General Chemistry(3.00),(کلاس 16),begin from odd
چهارشنبه General Chemistry(3.00),(),begin from odd General Chemistry(3.00),(کلاس ۲),begin from odd
پنج شنبه