سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Izadyar) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه General Chemistry ( 1 )(3.00),(کلاس ۶),begin from odd Quantum Chemistry - III(3.00),(کلاس ۲),begin from odd
دوشنبه General Chemistry(3.00),(),begin from odd
سه شنبه General Chemistry(3.00),(),begin from odd Quantum Chemistry - III(3.00),(کلاس ۲),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه