سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Izadyar) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Quantum Chemistry 2(3.00),(کلاس ۶),begin from odd Computational modeling of chemical kinetics(3.00),(طبقه دوم),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Quantum Chemistry 2(3.00),(کلاس ۸),begin from odd Computational modeling of chemical kinetics(3.00),(کلاس ۷),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه