سایت در حال بروز رسانی می باشد
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Narjes Ashraf) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Analytical Electrochemistry(3.00),(کلاس ۳),begin from odd Electrochemical Analysis in Non-Aqueous Solvents(3.00),(کلاس ۲),begin from odd
دوشنبه
سه شنبه Analytical Electrochemistry(3.00),(کلاس ۳),begin from even Electrochemical Analysis in Non-Aqueous Solvents(3.00),(کلاس ۲),begin from even
چهارشنبه Analytical Chemistry(2.00),(کلاس 58),begin from even
پنج شنبه