سایت در حال بروز رسانی می باشد
 • کارشناسی ( جاری: 226)
  • شیمی ( جاری: 8)
  • شیمی گرایش محض ( جاری: 46)
  • شیمی گرایش کاربردی ( جاری: 57)
  • شیمی کاربردی ( جاری: 61)
  • شیمی محض ( جاری: 54)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 146)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 18)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 33)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 27)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 21)
  • زیست شناسی - بیوشیمی ( جاری: 21)
  • شیمی - شیمی پلیمر ( جاری: 26)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 167)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 51)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 34)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 45)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 37)