سایت در حال بروز رسانی می باشد
 • کارشناسی ( جاری: 237)
  • شیمی ( جاری: 10)
  • شیمی گرایش محض ( جاری: 52)
  • شیمی گرایش کاربردی ( جاری: 59)
  • شیمی کاربردی ( جاری: 61)
  • شیمی محض ( جاری: 55)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 165)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 22)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 34)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 30)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 25)
  • زیست شناسی - بیوشیمی ( جاری: 23)
  • شیمی - شیمی پلیمر ( جاری: 31)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 178)
  • شیمی - شیمی فیزیک ( جاری: 52)
  • شیمی - شیمی تجزیه ( جاری: 35)
  • شیمی - شیمی آلی ( جاری: 52)
  • شیمی - شیمی معدنی ( جاری: 39)