سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. آمادگی برای امتحان زبان ( دکتر )
 3. پیشنهاده ( دکتر )
 4. تحلیل آماری نتایج ( دکتر طاهره حیدری)
 5. روشهای نوین در آنالیز دستگاهی ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 6. شیمی کوانتومی -3 ( دکتر محمد ایزدیار)
 7. مباحث نوین درشیمی فیزیک ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 8. شیمی هترو سیکلیک پیشرفته ( دکتر علی شیری)
 9. مباحث ویژه - سنتزنامتقارن ( دکتر حسین عشقی)
 10. فتوشیمی پیشرفته ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 11. ساختمان و پیونددرترکیبات معدنی ( دکتر حسین اشتیاق حسینی)
 12. پایان نامه ( دکتر )
 13. شیمی پلیمرهای معدنی ( دکتر مسعود میرزائی شهرابی)
 14. ترمودینامیک آماری -2 ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 15. سمینار -1 ( دکتر )
 16. شبیه سازی دینامیک مولکولی ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 17. بیوشیمی فیزیک 1 ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 18. پدیده های بین سطحی در شیمی ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 19. پایان نامه ( دکتر )
 20. پایان نامه ( دکتر )
 21. مکانیسم عمل آنزیم ها ( دکتر احمد آسوده)
 22. مباحثی پیشرفته درساختار پروتئین ها ( دکتر احمد آسوده)
 23. مباحثی پیشرفته دربیوشیمی پروتئین هاواسیدهای نوکلنیک ( دکتر احمد آسوده)
 24. طیف سنجی NMR پیشرفته ( دکتر عباسعلی اسماعیلی)