سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. آمادگی برای امتحان زبان ( دکتر )
 3. الکترو شیمی تجزیه درحلالهای ناابی ( دکتر نرجس اشرف)
 4. مباحث نوین درشیمی آلی ( دکتر مصطفی قلی زاده)
 5. مباحث نوین درشیمی معدنی ( دکتر مهرداد پورایوبی)
 6. پایان نامه ( دکتر )
 7. شیمی حالت برانگیخته و حد واسطهای فعال ( دکتر بتول اخلاقی نیا)
 8. مباحث نوین در شیمی تجزیه ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 9. روشهای حرارتی و سینتیکی درتجزیه ( دکتر طاهره حیدری)
 10. سمینار -1 ( دکتر )
 11. کریستالوگرافی باپرتوایکس ( دکتر علیرضا سلیمی)
 12. اثرات شیمیایی فیزیکی و بیولوژیکی التراسوند ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 13. روشهای ساختار وعمل بیولوژیکی ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 14. شیمی فیزیک - نانو ساختارها ( دکتر الهه کفشدارگوهرشادی)
 15. پایان نامه ( دکتر )
 16. پایان نامه ( دکتر )
 17. مباحثی پیشرفته دربیوشیمی (آنزیمولوژی کاربردی) ( دکتر احمد آسوده)
 18. مباحثی پیشرفته دربیولوژی مولکولی ( دکتر راضیه جلال)
 19. نانوکاتالیزورها ( دکتر علی نخعی پور)
 20. عوامل سرطانزایی ( دکتر آزاده مشکینی)
 21. سمینار - ۲ ( دکتر )