سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه شيمي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. شیمی وسینتیک پلیمیریزاسیون ( دکتر غلامحسین ظهوری)
 2. تکنولوژی پلیمر(۱) ( دکتر سعید استاد موحد)
 3. آنزیمولوژی ( دکتر احمد آسوده)
 4. روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ( دکتر احمد آسوده)
 5. بیوشیمی پروتئین و اسیدهای نوکلیئک ( دکتر احمد آسوده)
 6. مباحث نوین درشیمی تجزیه ( دکتر طاهره حیدری)
 7. سمینار -1 ( دکتر )
 8. شیمی فیزیک پیشرفته ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 9. شیمی معدنی پیشرفته ( دکتر حسین اشتیاق حسینی)
 10. شیمی معدنی پیشرفته ( دکتر علیرضا سلیمی)
 11. شیمی آلی پیشرفته ( دکتر مصطفی قلی زاده)
 12. شیمی آلی پیشرفته ( دکتر بتول اخلاقی نیا)
 13. شیمی تجزیه پیشرفته ( دکتر محمد حسین احمدزاده)
 14. طیف سنجی مولکولی ( دکتر محمد وکیلی)
 15. مباحث نوین در شیمی آلی ( دکتر بتول اخلاقی نیا)
 16. اسپکتروسکپی تجزیه ای -2 ( دکتر طاهره حیدری)
 17. پایان نامه ( دکتر )
 18. سنتز پلیمر(۱) ( دکتر نوید رمضانیان)
 19. شیمی سطح ( دکتر علی نخعی پور)