سایت در حال بروز رسانی می باشد

بازنشستگان گروه شیمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی- تخصص

دکتر حسین اشتیاق حسینی

استاد- شیمی معدنی

دکتر مهدی بکاولی

استاد- شیمی آلی

دکتر محمود چمساز

استاد- شیمی تجزیه

دکتر سرافرازیزدی

استاد- شیمی تجزیه

دکتر سیدمحمد سیدی

استاد- شیمی آلی

دکترمحمد حسين ارباب زوار

استاد- شیمی تجزیه

دکتر سید فرامرز طیاری

استاد- شیمی فیزیک

دکتر محمد حسن علیزاده

استاد- شیمی معدنی

دکتر فریدون میلانی نژاد

استاد- شیمی فیزیک

دکترمحمد یزدان بخش

استاد- شیمی معدنی

دکتر محمود بحرالعلوم

استادیار- شیمی فیزیک

دکتر محبوبه بهنام دهکردی

استادیار- شیمی آلی

دکتر فاطمه تولایی

استادیار- شیمی آلی

دکتر جلال شخص امام پور

دانشيار- شیمی فیزیک

دکتر غلامحسين رونقي

استاد- شیمی تجزیه

پریرخ بیات مختاری

مربی

محمد علی پسند

مربی

ایران جهان سوز

مربی

فاطمه خلیلی

مربی

ام البنین سبزواری

مربی

شوکت سجادی

مربی

محمد حسن سورگی

مربی

سید احمد ضیافتی

مربی

حسنعلی میرشاهی

مربی

شهلا نصرت

مربی

فاطمه بوسعیدی

مربی آموزشیار

فتح اله شاهرخی

مربی آموزشیار

مهدی عطار خراسانی

مربی آموزشیار