سایت در حال بروز رسانی می باشد

معرفی

رشته ی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1344 با پذیرش 50 دانشجو در مقطع کارشناسی راه اندازی شد. گروه شیمی در گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرفته است. در این گروه، دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند. در حال حاضر گروه شیمی، در پنج گرایش شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی تجزیه و بیوشیمی برای دوره کارشناسی ارشد و در چهار گرایش شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی آلی و شیمی تجزیه برای دوره دکتری دانشجو می پذیرد.