سایت در حال بروز رسانی می باشد

اطلاعیه دکتری

1-قابل توجه دانشجویان دکتری
2-فرم همکاری با گروه دانشجویان دکتری

3-قابل توجه دانشجویان دکتری

4- فایل پیوست بند3

5- شیوه ی نگارش رساله دکتری

6- اطلاعیه امتحان جامع ترم جاری

7-اطلاعیه جلسه 17 آذر(ارائه پیشرفت)

8- اسامی ارائه دهندگان جلسه 17 آذر(اطلاعیه شماره 7)

9- اطلاعیه آزمون جامع (شنبه 30 آذر 92)

10- آزمون جامع کتبی نیمسال اول 92-93 گرایش نرم افزار یکشنبه 6 بهمن 92

11- آزمون جامع کتبی نیمسال اول 92-93 گرایش هوش مصنوعی یکشنبه 6 بهمن 92

12- آزمون جامع شفاهی نیمسال اول93-92 گرایش نرم افزار یکشنبه 27 بهمن 92

12- آزمون جامع شفاهی نیمسال اول93-92 گرایش هوش مصنوعی یکشنبه 27 بهمن 92

13- برگزاری کارگاه روش تحقیق

14- اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان دکتری

15- اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی

16- مواردی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید موقع تسویه حساب پایان نامه رعایت نمایند

17- در خصوص مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی به مجلات معتبر و با کیفیت علمی

18- قابل توجه دانشجویان دکتری(سقف نمره رساله)(93/2/20)

19- آیین نامه جدید دکترا(93/2/22)

20- جلسه پیشرفت دانشجویان دکترا(93/3/18)

21- دستور العمل اعطای تحصیلات شرکت در همایش علمی معتبر خارج از کشور( ویژه دانشجویان دکتری)

22- اظهار نامه( مربوط به انتشار رساله/ پایان نامه)

23- قابل توجه دانشجویان دکتری ( امتحان جامع)

24- قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( پست الکترونیک)